"CAŁA POLSKA ŚPIEWA PIEŚNI POLSKICH KOMPOZYTORÓW"

Spotkania z muzyką polską

 
Bez nazwy.png

CEL PROJEKTU SPOTKANIA Z MUZYKĄ POLSKĄ

„Cała Polska śpiewa pieśni polskich kompozytorów”

zaktywizowanie różnych grup wiekowych do wspólnego poznania dorobku muzyki polskiej oraz do wspólnego muzykowania.

 

...to co jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przypomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, na której się urodzili
i wzrośli, podobać się nie przestanie”

Stanisław Moniuszko